ترکیب صدا: Good Nights Sleep

توفیقات

در 10 روز گذشته این قطعه را 33 نفر شنیده اند.

چگونگی کار با میکسرصدا

1. آوای موردنظر را برگزینید

برای شروع پخش، آوایی را از فهرست یکی از کانال ها برگزینید و بلندی صدا را تنظیم نمایید

2. آواهای بعدی را انتخاب کنید

برای ساخت قطعه مطلوب، آواهای دیگری را برای سایر کانال ها اختصاص دهید

3. تنظیم بالانس

به منظور تنظیم استریویی جلوه های صوتی، کانال مورد نطر را توسط لغزاننده افقی به چپ یا راست منتقل کنید

4. تنظیم تداوم پخش

برای آن که در زمان پخش، بلندی صدا تغییر کند، گزینه دلخواه را از فهرست سبز رنگ انتخاب نمایید

ترکیب آواها را به عنوان پیوند ذخیره کنید

1. قطعه مطلوب را بسازید

ترکیب موردنظر خود از آواها را ایجاد کنید

2. "ضبط به عنوان پیوند" را کلیک کنید

روی دکمه "ضبط به عنوان پیوند" در قسمت زیرین میکسر کلیک نمایید

3. برخی جزئیات را وارد کنید

به عنوان بخشی از پیوند، نامی برای قطعه دست ساخته تان برگزینید، ایمیلتان را (بعدا برای ادعای حق مالکیت) بنویسید، و تصدیق هویت نمایید که روبوت نیستید :)

4. از پیوند ساخته شده استفاده کنید

پس از ضبط قطعه به شکل پیوند، شما و سایرین قادر خواهید بود از راه پیوندی مثل naturesoundsfor.me/Rain-Sounds/fa به نوای ساخته شده گوش فرا دهید

قطعه را در قالب فایل ذخیره نمایید

1. قطعه مطلوب را ایجاد نمایید

آواهای دلخواه را ترکیب کنید

2. "تهیه خروجی در قالب فایل" را کلیک کنید

روی دکمه "تهیه خروجی در قالب فایل" در قسمت زیرین میکسر کلیک نمایید

3. مدت پخش را برای فایل انتخاب نمایید

پس از انتخاب مدت پخش برای فایل دکمه "مرحله بعد" را بفشارید. اندکی تأمل کنید تا فایل آماده شود

4. فایل را ذخیره کنید

پیوند "ذخیره فایل" را اجرا و نامی برای فایل وارد کنید

فایلها در قالب OGG ذخیره می شوند. اگر برنامه پخش آنها را ندارید برگردان به MP3 را اجرا نمایید

در ساخت این قطعه از صداهای موجود در منابع زیر استفاده شده است:

You'll need Adobe Flash Player with version of atleast 9.0.47 to launch the sound mixing tool. Click on the button to install it. Get Adobe Flash playerامتیاز دهید!
One starTwo starsThree starsFour starsFive stars

تمامی نظرات

busiwuxie 风声穿过树林的声音,很
601d 4h پیش
sina_mhb nice
964d 10h پیش
doubleq Luckly
994d 19h پیش
goldsunny i would say nights sleep in the mountainsbut this is very creative and soothing :)
1003d 6h پیش
music4Him go play toontown toontown is the best game ever go play toontown
1306d 6h پیش
DedoZZZ Good job (:
1343d 13h پیش
iahfi Sounds cosy!
1418d 20h پیش
kozkrew its OK
1435d 7h پیش
bhanuka wow
1549d 11h پیش
Adelante the rain and the snowstorm... something strange, but great)
1608d 18h پیش
urnaturesoundsucks so does almost every sound on this site
1621d 21h پیش
timstacks1 i know i just like all the green bars the same
1635d 1h پیش
urnaturesoundsucks those solid green bars do something
1635d 22h پیش
timstacks1 just saw that i am the firth top composer
1637d 22h پیش
timstacks1 hey guys im the person who made this didnt have an account before i made this just went as anonymous just wanted to say i hope you guys like it
1639d 0h پیش
Lilly01 check out my creation http://naturesoundsfor.me/a_life_of _a_tribe
1769d 8h پیش
Pollypocket123 I agree.Really nice and quiet.Great job!
1821d 9h پیش
drover29 Sweet nostalgia. It brings me back to my child hood. Growing up in the country without city limits. nothing but the soothing sound of nature to sing me to sleep. I find a sweet comfort in the sound of spring peepers along with the steady beat of rain.
1849d 23h پیش
mychemicalromance This is really peaceful.
1952d 7h پیش
AA-Chan It's nice.
3067d 22h پیش