ترکیب صدا: Good Nights Sleep

توفیقات

در 10 روز گذشته این قطعه را 65 نفر شنیده اند.

چگونگی کار با میکسرصدا

1. آوای موردنظر را برگزینید

برای شروع پخش، آوایی را از فهرست یکی از کانال ها برگزینید و بلندی صدا را تنظیم نمایید

2. آواهای بعدی را انتخاب کنید

برای ساخت قطعه مطلوب، آواهای دیگری را برای سایر کانال ها اختصاص دهید

3. تنظیم بالانس

به منظور تنظیم استریویی جلوه های صوتی، کانال مورد نطر را توسط لغزاننده افقی به چپ یا راست منتقل کنید

4. تنظیم تداوم پخش

برای آن که در زمان پخش، بلندی صدا تغییر کند، گزینه دلخواه را از فهرست سبز رنگ انتخاب نمایید

ترکیب آواها را به عنوان پیوند ذخیره کنید

1. قطعه مطلوب را بسازید

ترکیب موردنظر خود از آواها را ایجاد کنید

2. "ضبط به عنوان پیوند" را کلیک کنید

روی دکمه "ضبط به عنوان پیوند" در قسمت زیرین میکسر کلیک نمایید

3. برخی جزئیات را وارد کنید

به عنوان بخشی از پیوند، نامی برای قطعه دست ساخته تان برگزینید، ایمیلتان را (بعدا برای ادعای حق مالکیت) بنویسید، و تصدیق هویت نمایید که روبوت نیستید :)

4. از پیوند ساخته شده استفاده کنید

پس از ضبط قطعه به شکل پیوند، شما و سایرین قادر خواهید بود از راه پیوندی مثل naturesoundsfor.me/Rain-Sounds/fa به نوای ساخته شده گوش فرا دهید

قطعه را در قالب فایل ذخیره نمایید

1. قطعه مطلوب را ایجاد نمایید

آواهای دلخواه را ترکیب کنید

2. "تهیه خروجی در قالب فایل" را کلیک کنید

روی دکمه "تهیه خروجی در قالب فایل" در قسمت زیرین میکسر کلیک نمایید

3. مدت پخش را برای فایل انتخاب نمایید

پس از انتخاب مدت پخش برای فایل دکمه "مرحله بعد" را بفشارید. اندکی تأمل کنید تا فایل آماده شود

4. فایل را ذخیره کنید

پیوند "ذخیره فایل" را اجرا و نامی برای فایل وارد کنید

فایلها در قالب OGG ذخیره می شوند. اگر برنامه پخش آنها را ندارید برگردان به MP3 را اجرا نمایید

در ساخت این قطعه از صداهای موجود در منابع زیر استفاده شده است:

You'll need Adobe Flash Player with version of atleast 9.0.47 to launch the sound mixing tool. Click on the button to install it. Get Adobe Flash playerامتیاز دهید!
One starTwo starsThree starsFour starsFive stars

تمامی نظرات

busiwuxie 风声穿过树林的声音,很
471d 20h پیش
sina_mhb nice
835d 2h پیش
doubleq Luckly
865d 11h پیش
goldsunny i would say nights sleep in the mountainsbut this is very creative and soothing :)
873d 22h پیش
music4Him go play toontown toontown is the best game ever go play toontown
1176d 22h پیش
DedoZZZ Good job (:
1214d 4h پیش
iahfi Sounds cosy!
1289d 12h پیش
kozkrew its OK
1305d 23h پیش
bhanuka wow
1420d 3h پیش
Adelante the rain and the snowstorm... something strange, but great)
1479d 10h پیش
urnaturesoundsucks so does almost every sound on this site
1492d 13h پیش
timstacks1 i know i just like all the green bars the same
1505d 17h پیش
urnaturesoundsucks those solid green bars do something
1506d 14h پیش
timstacks1 just saw that i am the firth top composer
1508d 13h پیش
timstacks1 hey guys im the person who made this didnt have an account before i made this just went as anonymous just wanted to say i hope you guys like it
1509d 16h پیش
Lilly01 check out my creation http://naturesoundsfor.me/a_life_of _a_tribe
1640d 0h پیش
Pollypocket123 I agree.Really nice and quiet.Great job!
1692d 0h پیش
drover29 Sweet nostalgia. It brings me back to my child hood. Growing up in the country without city limits. nothing but the soothing sound of nature to sing me to sleep. I find a sweet comfort in the sound of spring peepers along with the steady beat of rain.
1720d 14h پیش
mychemicalromance This is really peaceful.
1822d 22h پیش
AA-Chan It's nice.
2938d 14h پیش