نواهای برتر

اینجا می توانید لیست نواهایی را ببینید که ظرف ده روز گذشته بیشترین شنونده را داشته اند. برای گوش دادن به هرکدام، روی نامش کلیک کنید.
جایگاهنامشنوندگان
1
6
2
5
3
4
4
3
5
3
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

جزء برترین ها شوید!

نوا را هرکسی می تواند بسازد، پس شما هم می توانید: بسازید و برتر شوید.

کارهایی که باید انجام بدهید:

  1. ابزار نواساز را بارگذاری نمایید
  2. قطعه مورد نظر خود را تدوین کنید
  3. روی دکمه "ضبط به عنوان پیوند" کلیک کنید تا نوا بصورت لینک ضبط شود

یادداشت اگر می خواهید قطعه به لیست برترین ها را ه یابد نام مناسب و زیبایی برای آن انتخاب کنید