رویه های حفظ حریم خصوصی در NatureSoundsFor.me

حفظ حریم شخصی کاربران برای ما مهم است

در NatureSoundsFor.me درک می کنیم که حفظ حریم اطلاعات شخصی شما مهم است. در اینجا مطالبی در خصوص انواع اطلاعات شخصی که ما هنگام استفاده و بازدید شما از NatureSoundsFor.me جمع و نگهداری می کنیم وهمچنین حفاظت از آنها بیان می شود. ما هیچگاه اطلاعات یادشده را به دیگران نخواهیم فروخت.

ثبت وقایع

همچون سایر وبسایتها، ما نیز اطلاعاتی را در log file ها ذخیره می کنیم. این اطلاعات شامل IP اتصال شما، ISP خدمت دهنده اینترنت به شما(مثل AOL یا Shaw Cable) ، مرورگری که با آن به سایت ما سر می زنید ( مثل Internet Explorer یا Firefox)، زمان بازدید شما و صفحاتی است که به آنها سر زده اید.

کوکی ها و وب بیکن ها

ما از کوکی ها برای نگهداری اطلاعاتی نظیر مرجحات شما در بازدید از این سایت استفاده می کنیم. این اطلاعات، دفعات گوش سپردن به نواها یا قابلیت ورود به برخی امکانت ما را نیز شامل می شود.

ما در مشارکت با برخی شرکتهای تبلیغاتی به هنگام بازدید شما از این سایت، بنرهایی را نمایش می دهیم. این شرکتها از اطلاعات ذخیره شده توسط ما (بجز نام، آدرس، ایمیل یا شماره تلفن) به هنگام بازدید از این سایت یا دیگر وب سایتها برای ارائه تبلیغات مورد توجه شما در خصوص کالاها و خدمات بهره می گیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره و حق انتخاب عدم ارائه اطلاعات به چنین شرکتهایی لطفا به http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp سر بزنید.

شما می توانید کوکی های ما و دیگران را در بخش تنظیمات مرورگر خود بکل یا بصورت انتخابی غیر فعال نمایید. اینکار را باستفاده از نرم افزارهایی مثل Norton Internet Security نیز می توان انجام داد. البته این اقدام برروی چگونگی تعامل با وبسایت ما اثر خواهد گذاشت که شامل ناتوانی در ورود به بخشهای خدماتی یا برنامه هایی مثل انجمن ها یا حسابهای کاربری خواهد بود.

Analytics

In order to better understand the audience of our website, we use Google Analytics service. It enables us to monitor and analyze web traffic and can be used to keep track of user behavior.

Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. ("Google"). Google utilizes the Data collected to track and examine website use, to prepare reports on an website's activities and share them with other Google services.

In order to function Google Analytics collects website browsing and usage data and cookies.

We have also enabled Google Analytics for Display Avertising functionality which we use for Google Analytics Demographics and Interest Reporting. You can opt-out of Google Analytics for Display Avertising and customize Google Display Network ads using the Ads Settings.